Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

HMS-håndboka er utviklet av Norske Landbrukstjenester. Den er laget til de som arbeider som avløser/landbruksvikar i landbruket, for at de skal få nødvendig informasjon om yrket, særlig med tanke på Helse, Miljø og Sikkerhet på arbeidsplassen.

Koronaepidemien 2020:

Instruks korona

Beredskapsplan koronavirus 2020

Trenger du den på andre språk enn norsk, In  other Languages

HMS-håndbok

Opplæringsattest