Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Produktdatablad

Det finnes en rekke kjemikalier i omløp på et gårdsbruk. Som et ledd i HMS-arbeidet skal det forefinnes et produktdatablad for hver type kjemikalier. Vi har listet opp en del her.

Vask/desinfisering fjøs:
Håndrens:
Jur-hygiene:
Klauv-hygiene:
Klortabelett:
Vaskemiddel Kombi:
Vaskemiddel Syre:
Maursyre:
Ugressmiddel:

 

Landbrukstjenester Folgefonna  har også utarbeidet en oversikt over ulike kjemikalier en kan komme bort i ved landbruksrelatert arbeid. Ta en titt på deres datablad her.