Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Hold deg oppdatert angående Korona

Nordland fylkeskommune melder følgende i en epost til kommunene med kopi til oss:

Per i dag gjelder de vanlige reglene for tilskuddsordningen til avløser ved sykdom, men praksis kan bli endret og dere bør holde dere oppdatert om informasjonen på Landbruksdirektoratets nettside om tilskudd til avløsning ved sykdom.

Siste nytt på siden er at vilkåret om sykemelding fra lege gjelder som vanlig, men at lege kan sykmelde etter telefonkonsultasjon.

Vær oppmerksom på at stengte skoler og barnehager ikke gir grunnlag til å innvilge tilskudd til avløsning ved sykdom. Nærings- og fiskeridepartementet skriver i brev 14. mars til fylkesmennene  at barn av kritisk personell i blant annet verdikjeden for matvareforsyning skal gis et tilbud selv om barneskoler og barnehager er stengt. Her fremgår det at personer som arbeider i husdyrproduksjon omfattes av dette. Det understrekes at det kun er kritisk personell tilbudet skal gjelde for.

Landbruksvikartjenester i hele fylket
Når det gjelder landbruksvikartjenester, kan dere være oppmerksom på at landbrukstjenestene/avløserlagene i fylket får tilskudd for å yte landbruksvikartjenester i kommunene. Tilskuddet skal bidra til å sikre at foretak med plante- eller husdyrproduksjon får tilgang på kvalifisert hjelp til avløsning ved sykdom og i krisesituasjoner. Avløserlaget skal ha tilstrekkelig beredskap til at de kan tilby hjelp til foretak som driver husdyr- eller planteproduksjon i forbindelse med sykdom eller krise. Plikten er avgrenset til 14 dager per tilfelle.