Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Høstsamling i NLT for administrasjon og styre

Denne uka, nærmere bestemt fra tirsdag 22.  til torsdag 24. oktober, deltar styret og de ansatte i LtSols hovedkontor på Meløy på NLTs høstsamling.

Det kan medføre litt lengre responstid på både telefon og epost, men alle som tar kontakt disse dagene vil få svar så raskt vi kan.

Styret skal delta på kurs i styrearbeid, mens administrasjonen skal delta på kurs i arbeidsrettslige problemstillinger og i diskusjonsfora der forskjellige problemstillinger i forhold til abeidshverdagen i LtSol og andre lag skal diskuteres. Sammen kan man finne  løsninger som gjør arbeidshverdagen enklere både for de ansatte i administrasjonen og for våre kunder og avløsere.

Disse samlingene er veldig nyttige både for å øke kompetansen og for å knytte kontakter blant NLTs øvrige medlemslag. I tillegg til kursene er det både debatter og nyttig informasjon å hente for alle deltakerne.

Onsdag kveld vil det bli kåring av «Årets avløser», der lagene landet over, har sendt inn forslag.