Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Husk timelistene

Vi vil minne om at du som kunde/medlem må huske å godkjenne timelistene i god tid og senest innen den 10. i hver måned for utlønning den 15.

Alle manuelle timelister som vi lager etter å ha mottatt epost, telefon, sms, brev i posten etc.. blir tillagt et gebyr på kr. 50,-. 

Er du ikke bekvem med å bruke Webtemp for digital registrering og/eller trenger nytt passord for å komme inn, er det bare å ta kontakt, så hjelper vi deg på vei.  

 

Det er kun digitale timelister som automatisk får fratrekk (rabatt) på administrasjonskostnadene ved omsetning/fakturering over 257.000 kroner pr år.