Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Hva gjør vi med 100 millioner liter melk for mye?

Det spørsmålet har Norges Bondelag stilt seg, og her kan du lese mer om denne saken.

https://www.bondelaget.no/jordbruksoppgjoret-2019/hva-gjor-naringa-med-100-millioner-liter-melk-for-mye-article102019-8652.html

I korte trekk går det ut på at det om halvannet år ikke lenger blir mulig å eksportere Jarlsbergost. Det skyldes en endring i WTO-avtalen som fører til at det fra 2021 ikke lenger vil være mulig å eksportere Jarlsbergost med eksportstøtte. Norge har eksportert om lag 10.000 tonn Jarlsbergost tilsvarende 100 mill. liter melk med eksportstøtte finansiert av bøndene selv over prisutjevningsordningen. Eksporten foregår hovedsakelig til det amerikanske markedet.

Bondelaget jobber for kompensasjon til melkebøndene.

Liker du å jobbe med dyr? Trives du å være mye ute? Da kan en jobb i landbruket være noe for deg.