Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Hvor er stoppkranen?

Vi er, sammen med vårt verneombud Lill Urskog, i gang med vernerunder på gårder der våre medarbeidere jobber. I den forbindelse vil vi komme med en oppfordring fra verneombudet:

Beredskapsplakaten skal henge synlig og tilgjengelig der folk ferdes på gården, helst også på utsiden av fjøset ved inngangsdøra.

Her er en artikkel om emnet fra Norsk Landbruksrådgivning: 

https://nordnorge.nlr.no/fagartikler/hms/regelverk/hms/beredskapsplan-en-forsikring-for-din-gard