Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Utfyllende informasjon til ansatte

På denne siden finner du informasjon som du som ansatt skal være informert om i forbindelse med arbeid som du utfører for oss.

Om det er noe som er uklart så ta kontakt med;
Landbrukstjenester Salten og Lofoten SA, ltsol@n-lt.no eller tlf. 918 60 615 eller
Verneombud Lill Anita Urskog, tlf. 473 65 512

Du har også fått tilsendt et eget informasjonsskriv som skal leses grundig.

In English:

On this page, you will find information that you as an employee must be informed about in connection with work that you perform for us.

If there is something that is unclear, get in touch;
Agricultural Services Salten and Lofoten SA, ltsol@n-lt.no or tel. 918 60 615 or
Safety representative Lill Anita Urskog, tel. 473 65 512

You have also been sent a separate information letter to be read thoroughly.
Further down this page you will find examples of risk assessments, also in English, Polish and Lithuanian.

 

Beredkapsplan

Smittevern

HMS-handbok

HSE handbook in other languages:

Sikkerhetsdatablad

 

Risikovurderinger på norsk:

Risikovurdering Ryddesag

Risikovurdering Stabling og transport av rundballer

Risikovurdering Hogst og tyning

Risikovurdering Melk løsdrift

Risikovurdering Sau og geit Risikovurdering

Risikovurdering fjørfe båsfjøs

Risikovurdering Flytting av dyr

Risikovurdering Gjeting og tilsyn med dyr på utmarksbeite

Risikovurdering gris

Risikovurdering kontor

Risikovurdering Gjødselkjøring

Risikovurdering Grasproduksjon i bratt terreng

Risikovurdering gris

Risikovurdering Høytrykksvasking

Risikovurdering Klipping av dyr

Risikovurdering kontor

Risikovurdering Levering av storfe

Risikovurdering Robot fjøs ark 3 og 4

Risikovurdering Robot fjøs, ark 1 og 2

Risikovurdering Smittefare koronavirus

Risikovurdering stabling og transport rundballer

Risikovurdering Vedkløyving

 

In English:

Risikovurdering Fjørfe – Engelsk

Risikovurdering Flytting av dyr – Engelsk

Risikovurdering Gjødselkjøring – Engelsk

Risikovurdering Grasproduksjon i bratt terreng – Engelsk

Risikovurdering Gris – Engelsk

Risikovurdering Høytrykksvasking – Engelsk

Risikovurdering Klipping av dyr – Engelsk

Risikovurdering Levering av storfe – Engelsk

Risikovurdering Melk løsdrift – Engelsk

Risikovurdering Ryddesag – Engelsk

Risikovurdering Sau og geit – Engelsk

Risikovurdering Stabling og transport rundballer – Engelsk

 

Po polsku:

Risikovurdering Båsfjøs – Polsk

Risikovurdering Flytting av dyr – Polsk

Risikovurdering Gjødselkjøring – Polsk

Risikovurdering Grasproduksjon i bratt terreng – Polsk

Risikovurdering Hogst og tyning – Polsk

Risikovurdering Høytrykksvasking – Polsk

Risikovurdering Klipping av dyr – Polsk

Risikovurdering Levering av storfe – Polsk

Risikovurdering Melk løsdrift – Polsk

Risikovurdering Sau og geit – Polsk

 

Lietuviškai:

Risikovurdering Hogst og tyning – Litauisk

Risikovurdering Melk løsdrift – Litauisk

Risikovurdering Sau og geit – Litauisk

Risikovurdering Båsfjøs – Litauisk

Risikovurdering Flytting av dyr – Litauisk

Risikovurdering Gjødselkjøring – Litauisk

Risikovurdering Grasproduksjon i bratt terreng – Litauisk

Risikovurdering Høytrykksvasking – Litauisk

Risikovurdering Klipping av dyr – Litauisk

Risikovurdering Levering av storfe – Litauisk