Utfyllende informasjon til ansatte

Utfyllende informasjon til ansatte

På denne siden finner du informasjon som du som ansatt skal være informert om i forbindelse med arbeid som du utfører for oss.

Om det er noe som er uklart så ta kontakt med;
Landbrukstjenester Salten og Lofoten SA, ltsol@n-lt.no eller tlf. 918 60 615 eller
Verneombud Lill Anita Urskog, tlf. 473 65 512

Du har også fått tilsendt et eget informasjonsskriv som skal leses grundig.

Beredkapsplan

Smittevern

HMS-handbok

Risikovurdering Levering av storfe
Risikovurdering Klipping av dyr
Risikovurdering Høytrykksvasking
Risikovurdering Grasproduksjon i bratt terreng
Risikovurdering Gjødselkjøring
Risikovurdering Flytting av dyr
Risikovurdering Båsfjøs
Risikovurdering Sau og geit
Risikovurdering Melk løsdrift
Risikovurdering Hogst og tyning
Risikovurdering Stabling og transport rundballer
Risikovurdering Ryddesag
Risikovurdering Kontor
Risikovurdering Gris
Risikovurdering Fjørfe

Risikovurdering Smittefare koronavirus

Risikovurdering Robot fjøs, ark 1 og 2

Risikovurdering Robot fjøs ark 3 og 4

NYRisikovurdering-Ryddesag

Risikovurdering Vedkløyving