Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Innkalling til årsmøte

NB!

Er du medlem og ikke har mottatt innkalling på epost, er det fordi vi har feil adresse, eller ikke har adresse i det hele tatt. Ta kontakt, så ordner vi det.

NB!

 

TIL MEDLEMMENE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LANDBRUKSTJENESTER SALTEN SA

Herved innkalles til årsmøte i Landbrukstjenester Salten SA, onsdag 10.04.2019, kl. 12.00 på Nordland Kultursenter i Bodø.

 

SAKSLISTE

Sak 01 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02 Valg av møteleder og referent

Sak 03 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 04 Årsberetning 2018

Sak 05 Regnskap og revisjonsberetning 2018 (Revidert regnskap ettersendes så snart det foreligger)

Sak 06 Til orientering

 1. Budsjett 2019
 2. Arbeidsplan 2019

Sak 07 Vederlag tillitsvalgte

Sak 08 Vedtektsendring

 • Styrets forslag til ny §1:
 • 1 Organisasjon

Landbrukstjenester Salten og Lofoten SA med org.nr 971 394 560 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar, vekslende kapital og medlemstall. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd for lagets gjeld.

Lagets administrasjon ligger i Meløy Kommune.

Sak 09 Valg

 • Leder for 1 år
 • 2 styremedlemmer for 2 år
 • Nestleder for 1 år
 • 3 nummererte varamedlemmer til styret for 1 år
 • Revisor
 • Ett medlem til valgkomiteen for 3 år
 • Ett varamedlem til valgkomiteen for 1 år

 

Sak 10 Innkomne saker

Saker som medlemmene vil ha behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen 05.april 2019.

Servering! I den forbindelse ser vi gjerne at vi får et vink om hvem som kommer, frist 05.april 2019.

Påmelding på SMS til 91860615, eller mail: landbrukstjenester.salten@n-lt.no.

 

Vel møtt!

Styret

Årsberetning 2018