Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Innreisestopp fra 29. januar

Nye regler i forbindelse med koronapandemien, sier at det er innreisestopp til Norge i 14 dager fra 29. januar 2021. Det vil komme ny vurdering når 14 dager er gått.

Nærmere om de nye innreiserestriksjonene

Regjeringen strammer kraftig inn på utlendingers adgang til Norge. Dette vil blant annet få betydning for grensependlere. Regjeringen opplyser at blant annet følgende grupper vil ha adgang til innreise:

  • Alle norske borgere
  • Utlendinger som er bosatt i Norge
  • Sjømenn og personell innen luftfart
  • Utlending som gjennomfører gods- og persontransport
  • Helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten
  • Utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner

Her kan du lese reglene i sin helhet