Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Jordbruket har levert sitt krav

Jordbruket har levert sitt krav

Jordbruket leverte sitt krav fredag og har ønskje om ei inntektsøking på 7 prosent, eller 24.000 kroner pr årsverk.
Dette medføre ei auka ramme på jordbruksoppgjeret med 950 millionar kroner.

Kalv hos Tove og Per

Kalv hos Tove og Per

Innafor velferdsordningane er følgjande ein del av kravet;

 1. Sjukdom
  Auke i maksimal dagsats på 50 kroner. Krav om at dei siste tre år vert rekna med som grunnlag ved krav om næringsinntekt på 1/2 G og at nyetablerte slepp krav om næringsinntekt.
 2. Ferie og fritid
  Auke i tilskott med 3,1 % og maksimalt beløp vert sett til 78.500 korner. Heilårs vesksthusprodusentar må og få rett på tilksott til ferie og fritid.
 3. Landbruksvikar
  Auke i tilskott med 5.000 kroner per landbruksvikar.
 4. Tidlegpensjon
  Auke maksimalbeløp med 10.000 kroner.

Heile kravet kan du lese på Bondelaget sine sider her; Jordbrukets krav

Staten skal levere sitt tilbod 5. mai og det er meininga at forhandlingane skal vera avslutta 15. mai.