Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Jordbruksforhandlingene i gang

Brian er en av våre avløsere som gjør at bonden kan ta seg fri.

Jordbruksforhandlingene skjer ved forhandlinger mellom Staten og to organisasjoner i jordbruket, Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag, som opptrer i fellesskap. Forhandlingene føres på grunnlag av Hovedavtalen for jordbruket hver vår.

Her skal også avløserordningenes velferdsordning diskuteres. Disse består av

  • Avløsing ved ferie og fritid
  • Avløsing ved sykdom
  • Landbruksvikarordninga

NLT (Norske Landbrukstenester) har laget innspill til forhandlingene (under linken finner du dokumentet) når det gjelder avløserordningene.

To prioriterte punkt er fremhevet i innspillet;

  1. Avløsing ved sykdom og fødsel mv.

De første 16 dagene med avløsertilskudd ved sykdom og fødsel bør ikke samordnes med andre inntekter i det hele tatt. Det må legges til rette for at bonden har tilgang til kvalifisert arbeidskraft ved sykdom og krise.

2. Tilskuddene må følge kostnadsutviklingen

På lang sikt er det et etterslep på tilskudd i forhold til kostnadsutviklingen. NLT mener tilskudd ved ferie og fritid må økes til et minimum på 90.000 (i dag er det 83.400). Videre bør tilskudd under sykdom økes til minimum 1965,- pr dag. (i dag er det 1670,-)AaaVL

 

Saksgangen i forhandlingene finner du under denne linken.