Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Jordbruksoppgjøret 2021

Her er noen viktige datoer for jordbruksoppgjøret 2021: 

23. april: Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukerlag utveksler kravdokumenter.

27. april: Jordbrukets krav overleveres Landbruks- og matdepartementet (LMD).

4. mai: LMD legger fram statens tilbud.

15. mai: Siste frist for å avslutte forhandlingene.

Her kan du lese mer om Jordbruksoppgjøret 2021

Kilde: https://www.bondelaget.no/