Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Koronasituasjonen: Det strammes inn

Norges Bondelag har laget en nyttig informasjonsside som vi synes er oversiktlig og grei, og som oppdateres ved nye tiltak eller endringer i situasjonen. 

Du finner det ved å trykke på denne linken.