Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Kurs framover

Det jobbes med kursplaner for høsten og våren både for nybegynnere og avløsere i arbeid, men på grunn av koronapandemien, er kursplanene foreløpig satt på vent.

Vår 2022: 

Det gjennomføres obligatorisk kurs for ansatte i Bodø, 8. og 9. mars 2022, der alle det gjelder vil få invitasjon til å delta.