Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

En gang årlig arrangerer vi avløserkurs for alle våre fast ansatte, felles for alle i Nordland. Dette er som oftest et todagerskurs med forskjellige temaer. Dette kurset dekker vi for våre ansatte.

Innimellom arrangerer vi også lokale kurs, fordelt rundt om i vårt område. Disse kursene vil bli annonsert på nettsiden, samt på facebooksiden vår.