Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Kvalitetsmelk landet over

93%  av geitemelka er klassifisert som elitemelk i 2019.

Tine skriver i en artikkel på sine nettsider at kvaliteten på andelen av elitemelk på ku er  høyere i 2019 enn året før. I 2019 var andelen elitemelk på 96,33 prosent, en framgang på 0,18 prosentpoeng.

Geitemelka gjorde i  2019  enda et hopp oppover. Over 93 prosent av geitemelka er klassifisert som elitemelk, en framgang på 1,63 prosentpoeng.

Trøndelag «ruler»

Det er Trøndelag som scorer høyest på andel elitemelk på ku med 96,33 prosent, tett fulgt av Østlandet, som for øvrig har en betydelig framgang på kvaliteten. Sørvest derimot opplever en tilbakegang, skiver Tine.

I år er det bare ett produsentlag i hele landet hvor alle melkeprodusentene har levert elitemelk gjennom hele året. Det er de 13 produsentene i Osen i Trøndelag. Det er  andre året på rad dette produsentlaget oppnår 100 prosent elitemelk.

God geitemelk

I alt 9 produsentlag har klart det mesterstykket at alle geitemelkprodusentene har levert 100 prosent elitemelk.

Frie fettsyrer

Ellers er det gledelig å se at forekomsten av frie fettsyrer i både ku- og geitemelk holder seg på et lavt nivå. Dette er viktig for å opprettholde høy kvalitet på produktene som lages, avslutter Tine i sin artikkel.