Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Landbruksavløser

Vi søker etter landbruksavløser, 100% stilling,  til søndre Gildeskål avløserring, Gildeskål kommune i Nordland.

Ringen består av 3 gårdsbruk, med melke-og kjøttproduksjon, samt svin. Landbruksutdannelse, eller relevant praksis er ønskelig.

Lønn etter tariff.

Må ha bil- og traktorsertifikat. Må disponere bil.

Ringen er behjelpelig med å skaffe bolig. Tiltredelse snarest over nyttår.

Krav til kompetanse:

  • Praksis: Gårdsarbeid
  • Sertifikat: Førerkort, kl. B (personbil), Førerkort, kl. T(traktor)
  • Utdanning: Landbruk, Vg3
  • Kompetanse: Norsk språk, jordbruk og skogbruk.

Søknadsfrist: 10.01.2017.

Henvendelser angående stillingen kan rettes til: Øyvind Mevik, tlf. 90718872, eller Landbrukstjenester Salten, tlf. 91860615.