Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Landbruksavløser

Vi søker etter avløser i 100% stilling. Fortrinnsvis med utdanning eller erfaring fra melkefjøs.

Søker må være glad i dyr, og kunne jobbe selvstendig.

Stillingen deles på 2 melkefjøs, et moderne løsdriftsfjøs med robot, og en båsfjøs, som skal bygges om til robotfjøs.

Arbeidsoppgaver består av vanlig fjøsstell, og dyrestell. I tillegg må vedkommende kjøre traktor.

Arbeidstid,  er i utgangspunktet delt dag, med 10 dager jobb, og 4 dager fri.

Søker bør snakke norsk/nordisk, eller engelsk.

Opplæring vil bli gitt.

Lønn etter tariff/avtale.

Jobbsted er i Lillealmenningen avløserring, Saltdal kommune i Nordland.

Stillingen er ledig fra 01.01.2017.

Er behjelpelig med å skaffe bolig.

Henvendelser angående stillingen kan rettes til ringleder Tom Stormo, tlf. 90837737, eller Landrukstjenester Salten, tlf. 91860615

Søknadsfrist 01.12.2016.