Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Om landbruksvikarordningen

Vi har en rekke landbruksvikarer som primært skal brukes ved sykdomsavløsning, men som også kan benyttes ved ferie og fritidsavløsning hvis de er ledig. Prisen for landbruksvikaren når du leier som sykdomsavløsning er kr. 1670- pr dag, mens det for leie av ferie- og fritidsavløsning koster kr. 1750 per dag. Bruk av landbruksvikaren forutsetter at alle mellomværende med Landbrukstjenester Salten er gjort opp.

  • Ved sykdom bør du alltid ta kontakt med oss for å høre om vi har ledig landbruksvikar.
  • For å opprettholde en stabil beredskap, er det viktig at dere er villige til å bruke landbruksvikaren til annen virksomhet når han ikke har sykdomsoppdrag.
  • Hvis det gjelder ferie-/fritidsavløsning, bestill alltid landbruksvikaren tidligst mulig. Ved eventuelle skade-/sykdomstilfeller andre steder under den bestilte perioden vil landbruksvikaren bli flyttet.
  • Det er ikke krav om medlemskap i Landbrukstjenester Salten for å kunne benytte landbruksvikaren. Vi ønsker dere selvsagt velkommen som medlemmer, slik at vi sammen kan lage et godt opplegg som sikrer landbruksvikaren full sysselsetting selv om det i perioder ikke er behov for sykdomsavløsing.

Ta kontakt med oss på telefon 91860615 hvis du trenger landbruksvikar.

Det er brukerens etterspørsel som avgjør om landbruksvikarordningen blir en suksess. Vi oppfordrer derfor alle til å spørre etter landbruksvikar. Vi setter opp liste og prioriterer oppdragene. Ta kontakt ved behov, eller om du har andre spørsmål om sjukdomsavløsning og landbruksvikarordningen.

Både for deg som bonde og oss er landbruksvikarordningen spennende og viktig. Begge parter har ansvar for å bidra på en positiv måte slik at ordningen fungere til beste for landbruket i kommunene.