Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Ledig jobb som avløser i Beiarn

Vi har ledig stilling som avløser på tre melkebruk med geit i Beiarn. 

Les mer her: Arbeidsplassen.no