Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Ledig kapasitet Bodø, Fauske og Saltdal

Har du behov for avløsning i tiden framover, har vi noe ledig kapasitet i området Bodø, Fauske og Saltdal.

Ta kontakt på epost; ltsol@n-lt.no, eller på telefon  91860615.