Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Ledig kapasitet?

Foto: T.B.Steinvei

Vi trenger ferieavløser til båsfjøs i Bodø-området snarest.

Har du ledig kapasitet, så ta kontakt snarest i tlf. 91860615.