Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Litt informasjon om utlønning i sommer

Tid for å registrere, samt godkjenne timelister i Web Temp.

Frist for å levere timeliste for juni/juli er 08.08.17 og frist for signering av timelister er 09.08.17.

Til alle som har jobbet som avløsere, slåtthjelp, ferievikarer mm i landbruket i sommer:

Nå kan dere gå inn å registrere timene i Web Temp. Fristen for å registrere timer denne måneden er som tidligere nevnt tirsdag 8.august. Altså har du en uke på deg. Mangler du påloggingsinformasjon til Web Temp er det bare å sende en mail til landbrukstjenestrer.salten@n-lt.no eller ringe oss på telefonnummer 918 60 615. Hvis du ikke har fått lønn via oss tidligere, trenger vi en del opplysninger, samt skattekort. Hvis du har frikort må hele eller deler av beløpet tildeles Landbrukstjenester Salten i Altinn. Hvis du lurer på noe er det bare å ta kontakt.

Til alle bønder som har hatt eller har folk i arbeid i sommer:

Timelistene tikker stadig inn i Web Temp. Sjekk om dine arbeidere har registrert timene sine slik at du kan signere dem. Minn dem gjerne på det, om timelista ikke har dukket opp enda. Siste frist for signering av timelister denne måneden er som nevnt onsdag 9.august. Dette må være gjort for at vi skal kunne lønne ut dine arbeidere. Har du hatt «nye» arbeidsfolk som ikke har fått lønn tidligere i år; ta kontakt med oss slik at vi kan opprette et oppdrag mellom dere, samt får de opplysningene vi behøver for å lønne ut.

Ha en fortsatt fin sommer 🙂

Hilsen oss i Landbrukstjenester Salten