Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

De gamle timelistene er på vei ut. Timelistene leveres inn elektronisk gjennom Web Temp.

Lønningsdag er den 15. hver måned.

NB!  – Er du ny som avløser, husk at vi trenger ditt fødsel- og personnummer, kontonummer og e-postadresse før vi kan betale ut lønn.

Feriepenger utbetales ca. 15. juni dersom annet ikke er avtalt.

Frist for innlevering av timelister er den 10. i hver måned, med mindre annen informasjon er formidlet ut.

For deltidsavløsere og andre som leverer timelister må dato for arbeidet oppgis på timelistene.  Timelisten leveres inn, og signeres/godkjennes, elektronisk i Web Temp. Ta kontakt for tilgang.

Mer informasjon om Web Temp finner du her.

Avløserplanen for 2022 kan du laste ned her.

Her er overenskomst-for-jordbruk-og-gartneri

Her finner du oversikt over gjeldende minstelønnssatser.

Vær oppmerksom på at dette er minstelønnstariffen uten tillegg for helg og delt dag.