Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Meld inn arbeidsfolk

Vi har sagt det før, og vi må stadig minne våre medlemmer på, at det er veldig viktig at du melder inn folk som skal jobbe på gården din FØR de starter.  Kun da er du sikret at de er forsikret hvis uhellet skulle være ute. Spesielt viktig i forhold til ulykkesforsikring, men selvfølgelig også viktig hvis noe av utstyret på gården blir ødelagt ved et uhell av den ansatte, og man ønsker å få dette erstattet.

Er du ansatt?

Også du som arbeidstaker bør sikre deg at du har gyldig arbeidsavtale slik at du får den lønna du har krav på og er ulykkes- og skadeforsikret ved arbeid på gården. Også selv om du er datter eller sønn på gården og skal jobbe med avlønning gjennom oss. Ring oss gjerne hvis du er i tvil om noe.

Skadet

Vi har dessverre opplevd at noen ansatte har blitt skadet i sommer med påfølgende operasjon og sykemelding. Denne gangen gikk det heldigvis godt og den ansatte får sannsynligvis ingen varige mèn.  Det er da det er viktig med registrering. Skulle det vise seg i ettertid at man skal søke om erstatning fordi skaden var så alvorlig at det medfører for eksempel varig nedsatt funksjonalitet, må vi ha registeringen i orden for at forsikringen skal gjelde.

Meld inn oppdraget

Vi opplever ofte at arbeidstimer/ansatt blir meldt inn ETTER at arbeidet har vært utført, og det er å starte i feil ende.  Ansatt SKAL registreres FØR de begynner sitt arbeide slik at de hele tiden har en gyldig arbeidsavtale og dermed også er fullt forsikret for ulykke og skade.

Vi ønsker en fortsatt god sommer til alle våre ansatte og medlemmer.