Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Nå sender vi ut kundeavtaler

I høst jobber vi med å få på plass kundeavtaler, og mange av dere har allerede mottatt epost med avtale for godkjenning og digital signering.

Kundeavtalen er primært beregnet for de som har fast ansatte gjennom oss. Den beskriver hvem som er ansatt, hvor stor stilling, lønn og pris, i tillegg til at den fastsetter ansvarsfordelingen mellom LtSoL, oppdragsgiver og den ansatte.

En slik avtale er spesielt viktig for de som har fast ansatte i en ring, slik at medlemmene i ringen forplikter seg, både overfor hverandre i ringen, den ansatte og oss som arbeidsgiver.

Vi som arbeidsgiver har et ansvar for våre ansatte, som har rettigheter blant annet i henhold til Arbeidsmiljøloven, som vi er forpliktet til å følge. Den skal sikre at alle parter forplikter seg overfor hverandre.

Avtalen blir sendt i en epost og skal signeres digitalt ved å følge den linken som står nederst i eposten. Du leser dokumentet, og godkjenner hvis du er enig, eller avviser hvis du ikke er enig.

Ta kontakt med oss hvis det siste er tilfelle, så vi får diskutert forholdet.

Har du en fast avløser gjennom oss, og ikke mottar en slik avtale i løpet av høsten, er det bare å ta kontakt, så skal vi få det på plass.