Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Nedgang i melkeproduksjonen

Per 1. januar 2019 har vi i Norge nesten 7600 gårder som driver med melkeproduksjon. Dette er en nedgang i antall melkegårder på 4 prosent siden 2018, og en nedgang på 38 prosent de siste 10 årene.

Løsdriftsfjøs er populært

Vi har omlag 215 000 melkekuer fordelt på 7600 gårder i Norge pr 1. januar i år. I snitt har hver gård 28 kuer. Godt over halvparten av disse er nå i løsdriftsfjøs. Gårdene er av ulik størrelse og 65 prosent av de norske gårdene har færre enn 30 kuer.

95 prosent av melkekuene av en rase som brukes til både melk og kjøtt (Norsk Rødt Fe). Resten av melkekuene er i stor grad Jersey og Holstein-Frieser, kun et lavt antall gamle raser.

Hvor er kuene plassert?

Det er flest melkegårder i Trøndelag (ca. 1500 gårder og 47 000 kuer), Rogaland (ca. 1200 gårder og 40 000 kuer) og i Oppland (ca. 1000 gårder og 25 000 kuer). I Nordland var det 20 976 kyr til sammen i 2018 fordelt på 513 gårder.

Kilde: www.melk.no/SSB