Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

NLT avholder digitalt årsmøte

Norske Landbrukstenester (NLT) har vedtatt å utsette årsmøtet på grunn av koronasituasjonen, og har sendt ut følgende melding:

Styret i Norske Landbrukstenester har difor vedteke følgjande i styremøte 16. april, sak 27/20;

  1. Årsmøtet for Norske Landbrukstenester vil verta gjennomført som eit digitalt møte. Dato for årsmøtet er sett til 26. mai. Årsmøtet vil berre handsama ordinære årsmøtesaker etter vedtektene. Det vil sei at sak 9 om vedtektsendringar vil verta utsett til neste år. Årsmøtepapir ligg ute på vår heimeside her; http://www.landbrukstenester.no/arsmotepapir/. Valde utsendingar vil få tilsendt eigen informasjon med oppdaterte årsmøtepapir og informasjon om teknisk løysing når dette er klart.
  2. Vårsamling for 2020 er avlyst. Vi håpar på å få gjennomført haustsamling som normalt 3. – 5. november 2020.