Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

NLT er egen bransjeforening i NHO – blir en viktig stemme i næringspolitikken

Norske landbrukstenester (NLT) ble høsten 2021 ny bransjeforening i NHO Mat og Drikke, skriver NHO på sine nettsider.

NLT er jo  som kjent vår paraplyorganisasjon og har i dag rundt 75 medlemmer fra hele landet, deriblant Landbrukstjenester Salten og Lofoten. Ved å være en egen bransjeforening, får organisasjonen større påvirkningskraft i næringspolitiske saker.

Vi gjengir her artikkelen på NHOs hjemmeside i sin helhet:

Som medlemsorganisasjon for avløserlagene og landbrukstjenestene i Norge, spiller NLT en viktig rolle for å sikre behovet for kvalifisert arbeidskraft i verdikjeden for matproduksjon i Norge.

NLTs hovedoppgave er å sikre at medlemslagenes deres skal kunne tilby bøndene tjenester av høy kvalitet og på denne måten sikre at bønder kan ta seg velfortjent og nødvendig fri i perioder av året. – Vi utfører en tjeneste for den norske bonden, men også på oppdrag fra avtalepartnerne i landbruket. Det er stadig endringer av rammevilkår samtidig som det er økt konkurranse på vårt arbeidsfelt. Derfor er det viktig å ha stor oppmerksomhet både rundt våre kjernetjenester og landbrukets velferdsordninger, sier Frode Alfarnes, daglig leder i NLT.

-Vi er glade for å få NLT med på laget som bransjeorganisasjon slik at vi kan jobbe enda tettere sammen for gode rammevilkår og synlighet for en viktig del av verdikjeden for mat her i landet, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

Alfarnes sier at NLT lenge har benyttet seg av NHO Mat og Drikke sine arbeidsgiverpolitiske tjenester. -Vi ser at vi etter hvert vil ha et sterkere behov for hjelp og å det næringspolitiske området. Ved å bli en bransjeforening ønsker vi å kunne være med på å legge føringar for hva NHO Mat og Drikke skal prioritere i sitt arbeid, sier han. NLT har også i mange år hatt plass i NHO Mat og Drikke sitt forhandlingsutvalg for jordbruk- og gartnerioverenskomsten, og er fortsatt godt representert der.

Foreningen har hovedkontor i Rosendal og har i totalt 75 medlemsforetak fordelt i alle regioner. Les mer om NLTs arbeid og organisering.

Om bransjeforeninger i NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke har nå i alt seks bransjeforeninger: Bryggeri- og drikkevareforeningen, Baker- og konditorbransjens Landsforening, Norkorn, Vin- og brennevinleverandørenes forening og Skogbrukets landsforening. Les mer om disse her.