Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Ny daglig leder

Gunn Tostrup har nå gått av med pensjon etter 24 år som daglig leder i laget. Hun har nå blitt erstattet av Frank Wiik Rendal som ny daglig leder. Frank jobber i 100% stilling på kontoret på Meløy, og driver i tillegg melkeproduksjon på gården Skaret på Meløy sammen med sin kone Ellinor Ann Skaret.

Her er Frank igang med sitt virke på gården. 🙂

Han er å treffe på 91860615 og frank.wiik.rendal@n-lt.no