Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Ny medarbeider på plass

Mona Trana har siden 1. november jobbet 1 dag i uka i administrasjonen og skal fra nyttår inn i en prosjektstilling i 100%. 

Mona har i disse to månedene vært på opplæring og blitt satt inn i våre rutiner og fått opplæring i bruk av systemene våre.

Fra nyttår skal hennes fokus primært være helse- miljø og sikkerhet der vi ønsker å se på gamle og nye rutiner både hos oss og ute hos medlemmene/kundene. Har vi det vi  trenger på plass, og er rutiner for gode og sikre arbeidsplasser godt innarbeidet, er noen av problemstillingene hun skal se nærmere på.  Foreløpig er dette en prosjektstilling fram til 01.05.2021, men hvis økonomi og behovet er tilstede, kan det hende hun vil bli ansatt i fast stilling.

Mona er utdannet fysioterapeut og lærer, og har de siste par årene jobbet som lærervikar ved Meløy skole ved siden av studier.

Mona Trana