Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Ny sats for leie av landbruksvikar til ferie- og fritidsavløsning

Styret i Landbrukstjenester Salten vedtok i møte den 19.01.18 å heve dagsatsen for leie av landbruksvikar til ferie- og fritidsavløsning fra kr. 1530 til kr. 1750 per dag, gjeldende fra 01.01.2018.

Grunnen til dette er at vi i 2017 gikk i underskudd på landbruksvikarordningen, nærmere bestemt tett under kr. 200 000. Dette får vi ikke dekket på noen måte fra Nordland Fylkeskommune, og for å sikre oss at det ikke blir underskudd i 2018 ser vi oss nødt til å heve dagprisen for leie av landbruksvikar, da til oppdrag som er ment som ferie- og fritidsavløsning.

Samtidig vil vi informere om at dagsatsen for leie av landbruksvikar til sykdomsavløsning har gått opp fra kr. 1530 til kr. 1555. Her følger vi statens satser.