Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Nye datoer for innsending av timelister og utlønning

De gamle timelistene er på vei ut og nye timelister skal fylles ut, signeres og sendes inn elektronisk gjennom Web Temp.

Vi gått over i et nytt system for registrering og godkjenning av timelister (Web Temp). I den forbindelse endrer vi datoer for siste frist for innsending og godkjenning av timelister.

Fra og med februar 2017 må alle timelister være levert og godkjent innen den 10. hver måned og utlønning vil skje den 15. hver måned.

Det vil si at timelistene skrives for en hel måned, fra første til siste dag i måneden. For februar vil vi altså lønne ut for januar (1.-31.). I god tid før frist for innsending av timeliste vil alle ha fått innloggingsdetaljer til Web Temp per mail der dere kan godkjenne timelistene som er sendt inn. De som allerede har fått påloggingsinformasjon per mail, finner linker til pålogging i høyremargen på nettsiden vår.

Vi håper at så mange som mulig tar i bruk det nye systemet, fristene for innsending og signering av timelister gjelder uansett. Til de som ikke har tilgang på internett åpner vi for å levere og signere timelister som tidligere.

Hvis du lurer på noe er det bare å spørre.