Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Nyheter fra NLT sentralt

Daglig leder Frank Wiik Rendal og hans 2 medarbeidere, Mona og Hanne, sitter delvis på hvert sitt hjemmekontor.

LtSoL praktiserer delvis hjemmekontor denne uka etter påske og inntil videre. Vi avventer, i likhet med resten av Norge, til vi får nærmere  beskjed fra myndighetene.

Nytt fra NLT sentralt

Også NLT sentralt praktiserer hjemmekontor for tiden, og i sitt siste nyhetsbrev rett før påske kunne vi blant annet lese om nye forskrift for nasjonale tilretteleggingsmidler som gjelder midler til kurs for landbruksvikar og avløsere. Ordninga med støtte til avløserkurs er dermed avslutta og det ble isteden oppfordret til at næringa selv setter av midler gjennom jordbruksforhandlingene for å dekke denne opplæringa. NLT har sendt inn innspill til avtalepartene om dette.

Årsmøtet i NLT sentralt, blir også i år digitalt den 13. april 2021, og du finner årsmøtepapirene på deres hjemmeside.

NLT sentralt har også egen side med oppdatert informasjon om innreiserestriksjonene, som du finner her.

I forbindelse med kommende jordbruksforhandlinger, har NLT hatt møte med både Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag for å fremme NLTs innspll. De kan du lese her.

Vårsamlinga blir digital

Slik situasjonen er per i dag kan det se ut til at også vårsamlinga blir digital. Vi arbeider med ulike kurs og vil gjøredet vi kan for å få til ei god digital samling, skriver NLT. Hvis  du har tips eller ønsker til tema sender du det i e-post til tor@n-lt.no