Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Nytt fjes i administrasjonen

Nytilsatt Tine B Steinvei

Fra 1.januar 2017 kom det et nytt fjes inn i administrasjonen. Daglig leder, Gunn, gikk ned til 50% stilling, og Tine Bergmo Steinvei kom inn som kontormedarbeider, i 40% stilling. Tine bor på Meløy, er selv gårdsbruker og har en mastergrad i naturforvaltning med tilleggsutdanning i pedagogikk.

I en overgangsperiode vil kontoret være bemannet kun mandag-onsdag da det kjøres opplæring.