Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Nytt fra Jordbruksforhandlingene

Jordbrukets forhandlingsutvalg  presenterte sitt krav til årets jordbruksforhandlinger den 27.04.21, og nå har Staten lagt fram sitt tilbud, som  er langt fra utvalgets krav.

I artikkelen som er langt ut på NLT sine nettsider finner du siste nytt om jordbruksforhandlingene.

 

 

Hovedprioriteringer i årets krav:
1. Redusere inntektsgapet
2. Fra bås til løsdrift – investeringspakke for melk- og storfekjøttproduksjonen
3. Økt norskandel
4. Styrke velferdsordningene
5. Klimavennlig og bærekraftig matproduksjon

I kravet som er lagt fram kan vi blant annet finne disse som gjelder velferdsordningen :

  • Økning  i maksimalt tilskudd ved ferie/fritid med kr. 4.000,-, en økning på 4,7 %.
  • Økning i dagsats ved sjukdom med kr 150,-, fra kr. 1.670,- til kr. 1.820,-.
  • Økning i tall på uker en har rett til avløsning ved dødsfall fra 8 til 12.
  • Endringer i regelverk avløsertilsudd ved sykt barn.
  • Justeringer av regelverk til tidligpensjon.

Det ligger også i kravet et forslag om å sette ned  en partssammensatt arbeidsgruppe som arbeider med rekruttering av kvinner til landbruket.

Heile kravet fra jordbrukets forhandlingsutvagl finner du her.
Kapittelet som gjelder velferd finner du her.