Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Nytt styre

Det nye styret i Landbrukstjenester Salten. Bak f.v: Kristian Stensland og Audun Dahl. Foran f.v: Lill Urskog, Tove Berre, Anne Merethe Toftebakk og Anne Margrethe Soleng Stormo

Under årsmøtet som ble avholdt 24.april ble det nye styret seende slik ut:

Anne Merethe Soleng Stormo (leder)
Audun Dahl (nestleder)
Anne Merethe Toftebakk
Kristian Stensland
Tove Berre

Lill Urskog (ansattes representant)
1.vara som stiller på møter: Øyvind Mevik

Vi ønsker det nye styret lykke til med arbeidet.

Referat fra årsmøtet finner du her: Referat årsmøte 2016 PDF