Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Nyttig høstsamling

Årets høstsamling i regi av Norske landbrukstenester ble vellykket på alle måter for administrasjonen og styret.

Styret i LtSol blant mange kolleger i salen. Foran f.h. styreleder Anne Margrete S. Stormo, daglig leder Frank Wiik Rendal, styremedlemmene Anne Merethe Toftebakk (Misvær) og Øyvind Mevik (Gildeskål). På raden bak ser vi fra venstre Sten Eliassen fra Lofoten, Tom Stormo fra Saltdal (delvis gjemt) og ansatterepresentant Lill Urskog.

Samlingen foregikk på Quality Airport Hotel Gardermoen fra 22.-24. oktober.  Kursene startet opp tirsdag formiddag. Styret i LtSol startet sitt arbeide allerede tirsdag kveld med et styremøte, før det bar løs med kurs, konferanser, møter og sosiale sammenkomster de tre dagene samlingen varte.

Kurs for alle

Tirsdag og onsdag var det kurs både for styret og for administrasjonen. Styret perfeksjonerte seg i styrearbeid der mål for kursert var å få motivasjon til styrearbeid, tydeliggjøre roller og oppgaver samt å få innsikt i og forståelse for kommunikasjon og samhandling i styret.

 

 

Daglig leder Frank lot seg også engasjere i debatten.

Daglig leder Frank deltok i et diskusjonsfora der ulike temaer  om daglige utfordringer og problemstillinger ble diskutert med andre lag fra hele landet.

Det ble vist stort engasjement i diskusjonene. Her har vår leder ordet i forsamlingen.

Kontormedarbeider Hanne fikk en gjennomgang i arbeidsrettslige problemstillinger så som arbeidskontrakter, sykemeldinger, utenlandsk arbeidskraft, tilsyn/internkontroll, oppsigelse, permitteriner m.m. Her var det advokat Camilla Roander fra NHO Mat og Drikke som var kursholder.

Roger Finnjords foredrag var utvilsomt et av høydepunktene på høstsamlingen.

Felles informasjon og dagens høydepunkt

Senere på dagen onsdag var det tid for felles informasjon fra NLT. Blant annet fikk vi høre om vedtektsarbeidet som foregår sentralt.

En oppkvikkende seanse og «kick-off» med Roger Finnjord var dagens store høydepunkt. Et sprudlende, humoristisk, alvorlig og tankevekkende foredrag om det å «se» hverandre og være villig til å gi og ta imot ros og ris på en konstruktiv måte for å spille hverandre gode og jobbe i team. Finnjord har vært trener for både landslag i fotball og lokale lag i sitt hjemfylke Finnmark.

 

Årets avløsere; (ikke i rekkefølge) Andrea C. Dijksta fra Telemark, Linn Eriksson fra Akershus, Arthur Flis fra Buskerud, Thor Andre Fredheim fra Rogaland, Hans Vidar Gundersen fra Østfold, Kjell Gunnar Larsen fra Oppland, Martin Malmedal fra Møre og Romsdal, Jens Johan Valla fra Nordland og Einar Woldstad fra Troms.

Årets avløser

Onsdag kveld var det tid for festmiddag der det store høydepunktet var utdeling av pris som «Årets avløser». En avløser fra hvert fylke fikk heder og ære med blomster og diplom fra NLT.

Det er avløserlagene i fylkene som selv sender inn forslag, og i år var det to kandidater fra Nordland, der Jens Johan Valla ble årets avløser fra vårt fylke. Les mer om Årets avløser her.

Mer faglig påfyll

Torsdag var det tid for mer faglig påfyll. I tillegg var det fylkesvise samlinger, der tre av fire lag fra Nordland var representert. Foruten LtSol, var det representanter fra Helgeland landbrukstjenester og  Landbrukstjenester Midtre Hålogaland.

Vår styreleder Anne Margrete S. Stormo fikk æren av å takke for maten etter festmiddagen.

Styreleder deltok på styreledersamling, mens øvrige i styret/ansatte fikk en gjennomgang av OTP-ordninga og et innblikk i digital HMS-intro til nye arbeidstakere. I tillegg var det en introduksjon i NHOs medlemsfordeler m.m.

Summa, summarum – tre nyttige dager på Gardermoen.