Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Om oss

Landbrukstjenester Salten og Lofoten er et samvirke som eies av medlemmene. Vi er et avløserlag under Norske Lanbrukestenester og ble stiftet 01.02.1994, som Meløy Avløserlag. Vi fusjonerte etter hvert med Gildeskål Avløserlag, Salten Avløserlag og til sist Rødøy og Lurøy Avløserlag. Dagens navn fikk vi ved siste fusjon i 2001.

Fra 01.01.2019 ble også Lofoten avløserlags medlemmer innlemmet hos oss, og fra juli 2019 da Nord-Salten avløserlag la ned, flyttet mange over til oss.

Vår hovedoppgave å skaffe avløsning for medlemmene, altså å dekke behovet for kvalifisert arbeidskraft i landbruket. Vi tilbyr også utlønning og veiledning ved sykdom eller permisjon.

Vi har rundt 319 aktive medlemmer fordelt på 15 kommuner; Bodø, Sørfold, Fauske, Hamarøy, Steigen, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Meløy, Rødøy og Lurøy, samt Vågan, Vestvågøy, Røst og Flakstad i Lofoten.

Vi omsetter årlig for om lag 25  millioner kroner pr 2020. 

Vi har kontor i det gamle bankbygget på Meløy, i Meløy kommune og har tre ansatte i administrasjonen.

Landbrukstjenester Salten kan

  • Skaffe avløser eller landbruksvikar
  • Betale ut lønn, trekke skatt, utbetale feriepenger, pensjon og forsikring
  • Dekke arbeidsgiverperioden i tillegg til å betale lønn ved sykemelding
  • Følge opp den sykemeldte ansatte
  • Tilby ansvarsskadeforsikring  (markedets beste!)

Hvorfor bruke oss?

  • Være med på å sikre beredskapen i landbruket
  • Frigjort tid
  • Slippe papirarbeid
  • Få unna forefallende arbeid og få hjelp i arbeidstopper

Hvorfor er det viktig å ha et oppegående avløserlag?

Hvis bonden selv, eller avløseren, skulle bli syk, og ikke har annen avløser tilgjengelig, kan vi være behjelpelig med å skaffe enten landbruksvikar eller avløser på kort varsel. Dette er altså en sikkerhet for bøndene i området at drifta kan rulle ved sykdom.

Vi håper du ønsker å bli medlem og samtidig benytte deg av det vi tilbyr. Ta kontakt hvis du lurer på noe, og ta gjerne en titt på nettsiden vår.