Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Ønsker du kurs i førstehjelp og HMS?

Vi arrangerer kurs for våre ansatte i førstehjelp og helse- miljø og sikkerhet (HMS).

 

Leknes i Lofoten

Onsdag 6. november kl. 09.30 – 18.00

Fauske hotell

Torsdag 7. november kl. 09.30 – 18.00 

Kurset inneholder i hovedsak 2 temaer  som vi mener er kjempeviktige. Førstehjelp og HMS/sikkerhet.

Vi har hentet inn eksterne forelesere, og håper dette skal bli en verdifull dag for våre ansatte.

Påmelding til ltsol@n-lt.no eller mob. 91860615 innen 1. november.

 

Her finner du programmet for dagen: ansattekurs lt sol