Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

På vei til Steigen og Hamarøy

Styret i LtSol, f.v. nestleder Tom Stormo, Øyvind Mevik, Anne Margrete Toftebakk, leder Anne Margrete S. Stormo, ansattes representant Lill Urskog og daglig leder Frank Wiik Rendal under det siste styremøtet der samarbeidet i Steigen og Hamarøy ble diskutert.

Nå utvider LtSol sitt område ytterligere og vender nesen nordover mot Steigen og Hamarøy.

Nord-Salten landbrukstjenester  legger ned sitt lag fra og med 1. juli 2019, og vi er blitt kontaktet fra flere bønder i Steigen med tanke på å tegne medlemskap hos oss.

I den forbindelse reiser daglig leder, Frank W. Rendal til området denne uka for å møte flere av bøndene der for å diskutere framtidig samarbeide.

Ranita Hansen som er ansatt i Nord-Salten landbrukstjenester har lagt til rette for møtene og vil være lokal kontaktperson der inntil videre.

LtSol har søkt etter to avløsere i området til to faste stillinger. De skal arbeide hos to forskjellige «ringer»  og ansettelse vil skje når administrasjonen og bøndene har gått gjennom alle søkerne.