Landbrukstjenester Salten og Lofoten - Lt SoL

Velkommen til Landbrukstjenester Salten og Lofoten SA – Lt SoL

– Rett vikar til rett tid

 

Hold deg oppdatert angående Korona

Nordland fylkeskommune melder følgende i en epost til kommunene med kopi til oss: Per i dag gjelder de vanlige reglene for tilskuddsordningen til avløser ved sykdom, men praksis kan bli endret og dere bør...

Bor du i Vestvågøy og ønsker jobb?

Vi har ledig delstilling på en gård med 30 melkekyr på Bøstad i Vestvågøy.  Det er snakk om 5-6 timer hver dag med morgen- og kveldsstell i fjøs. I første omgang foring av småkalver,...

Råd i samband med koronavirus

Oppdatert 17.03.2020 Norske Landbrukstenester forheld seg til dei retningslinene som til ei kvar tid er gjeldande frå sentrale myndigheiter i samband med koronaviruset. Tilsette i organisasjonen må gjere det dei kan for å unngå...

Afrikansk svinepest – viktig melding!

Informasjonsplakat_ Ikke kast mat i naturen Afrikansk svinepest (ASP) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin. Den er en av de mest tapsbringende virussykdommene som finnes. Både ville og tamme svin kan...

Afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest (ASP) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin. Den er en av de mest tapsbringende virussykdommene som finnes. Både ville og tamme svin kan få sykdommen. Viruset smitter ikke til...

38 bruk i Nordland ønsker å selge melkekvoten

Landbruksdirektoratet er i ferd med å behandle salgssøknadene fra de som har fått tilbud om å selge melkekvoten i den ekstraordinære runden i denne omgang. Oppkjøpsordningen er et resultat av at Norge må avvikle...

Blir bedre kjent med våre kunder

I vinter og utover våren har vi planlagt besøk ute i vårt distrikt. Vi ønsker å møte våre kunder der de holder til for å fortelle om oss, og for å bli bedre kjent...