Landbrukstjenester Salten og Lofoten - Lt SoL

Velkommen til Landbrukstjenester Salten og Lofoten SA – Lt SoL

– Rett vikar til rett tid

 

Tarifforhandlingene snart i gang

Forhandlinger innen overenskomsten nr. 525 Jordbruk og Gartneri mellom NHO Mat og Drikke og Fellesforbundet er berammet til 27. – 28. oktober 2020. I forhandlingsutvalget fra NHO Mat og Drikke sin side sitter Tor...

Digital høstsamling

NLT sin høstsamling ble tidligere i år avlyst på grunn av koronapandemien, men nå er det duket for en digital versjon den 4.-5. november. Program og påmelding til denne kommer i løpet av uke...

Kurs framover

Det jobbes med kursplaner for høsten og våren både for nybegynnere og avløsere i arbeid, men på grunn av koronapandemien, er kursplanene foreløpig satt på vent.

Timelister og gebyr

Vi minner våre medlemmer/kunder om timelistegodkjenning i Webtemp innen den 10. oktober for utlønning den 15. oktober. Minner samtidig om at vi fra 1. oktober innfører en gebyr på kr. 50 for manuelle timelister. ...

Frister for å søke tilskudd

oktober er fristen for å søke forskjellige tilskudd til landbruket. Du finner informasjon og søknadsskjemaer på Landbruksdirektoratets hjemmesider. Dette er midlene det kan søkes om med søknadsfrist 1. oktober: Tilskudd til Inn på tunet...

Selger KLP Bedriftspensjon til DNB Livsforsikring

Tidligere i sommer ble det kjent at KLP selger KLP Bedriftspensjon AS til DNB Livsforsikring AS. Om nødvendige myndigheter gir sin tilslutning til handelen, forventer vi at den gjennomføres i løpet av tredje kvartal....

Finale i Årets Avløysar 2020

No står vi att med 10 sterke kandidatar som kan få tittelen Årets Avløysar 2020! På lenka under kan du lese meir om kven som er med i finalen, og stemme på den du...

Nå sender vi ut kundeavtaler

I høst jobber vi med å få på plass kundeavtaler, og mange av dere har allerede mottatt epost med avtale for godkjenning og digital signering. Kundeavtalen er primært beregnet for de som har fast...