Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Pensjon fra første krone fra nyttår

Allerede fra neste år innføres det pensjon fra første krone du tjener allerede fra du er 13 år. I dag må man tjene minst 1G (106.399 kr pr. mai 21) for å utløse pensjon på lønn, og man må ha en stillingsprosent på minimum 20%.

Fra og med 01.01.22 vil man  få pensjon fra 13 år og det er ingen minstekrav til stillingsprosent.

Det jobbes på sentralt hold i vår organisasjon (NLT) for å få dette på plass.

Her kan du lese en artikkel i VG om saken:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Wjaz4g/tajik-naa-kan-de-unge-juble