Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Prisen på lammekjøtt øker 2. halvår

Prisen på lammekjøtt går opp 2. halvår, mens prisene for storfe og egg holder seg på samme nivå som 1. halvår. Dette skriver Nortura på sine nettsider.

Konsernstyret i Nortura har fastsatt gjennomsnittlige engrospriser for andre halvår der blant annet lammekjøttet stiger med 1,50 kroner per kilo. Prisen blir dermed kr. 66,10 pr kilo.

Prognosene fra Nortura viser at det ser ut til å bli et underskudd på 700 tonn på sau og lam i 2019. En reduksjon på ca 6% sammenlignet med 2018. Tallene er etter at importkvotene er tatt med.

Storfe og egg

Ung okse får en uendret pris på kr. 60, 50 pr kg fra andre halvår. Til sammenligning var prisen i 2018 0,20 øre mindre. Også når det gjelder storfe vil det bli et underskudd i produksjonen  – på 3200 tonn. Dette er tall etter at importkvotene er tatt med.

Eggprisen for 2. halvår i år går opp til 19,40 kr pr kg som er en økning på 0,25 kr. Dette er kun en teknisk justering, melder Nortura, og vil ikke ha innvirkning på engrosprisen.

Kilde: Nortura