Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Registrering og godkjenning av elektroniske timelister

Det er Websystemer som leverer den nye programvaren vi har begynt å bruke.

Fra nyttår gikk vi over til et nytt system for registrering og signering av timelister. Programvaren heter Webtemp og er levert av Websystemer AS. Websystemer AS har utviklet programvaren for bemanningsutleie og rekruttering siden 1995 og den er brukt av medlemslag av Norske Landbrukstjenester siden 2008, noe som gjør programvaren svært innkjørt og trygg for oss å velge. 

Avløsere, landbruksvikarer og andre ansatte registrerer nå sine  timelister elektronisk, og får dem signert elektronisk.

Bønder og andre kunder kan nå behandle/godkjenne elektronisk innsendte timelister og hente opp informasjon om egen reskontro, fakturaer mm.

I høyrefanen på nettsiden vår finner du linkene til innloggingsportalen. Her skriver du inn brukernavn og passord som du har fått på mail.

Her kan du lese om hvordan du logger deg på din side som ansatt: Brukerveiliedning pålogging ansatt

Her kan du lese om hvordan du logger deg på din side som kunde: Brukerveiledning pålogging kundeportal

Vi har også flyttet datoer for frist innlevering/godkjenning av timelister samt utlønningsdato. Fra og med februar 2017 må alle timelister være levert og godkjent innen den 10. hver måned og utlønning vil skje den 15. hver måned. Det vil si at timelistene skrives for en hel mnd, fra første til siste dag i mnd. For februar vil vi altså lønne ut for januar (1.-31.).

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss.