Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Reklamefilm om avløseryrket

Brian er en av våre avløsere som gjør at bonden kan ta seg fri.

NLT (Norske landbrukstenester) sentralt har vedtatt at de ønsker å gå inn med 90.000 kroner som en delfinansiering for å finansiere en film om avløseryrket i samarbeid med firmaet Adalia film, NRK og prosjektet «Mitt yrke».

NLT skal sørge for å kvalitetssikre filmen før den publiseres, og står fritt til selv å bruke filmen i sitt omdømmearbeid.

Filmen skal vises på Utdanningsdirektoratets nettside, YouTube samt at NRK står fritt til å vise filmen når de måtte ønske.

Prosjektet har en total kostnadsramme på 180.000 kroner, og NLT vil søke å finne støtteordninger for sin andel.