Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Risikoanalyse

Risikoanalyse er basert på skjønn, og prøver å forutse hendelser frem i tid. Det er nyttig at de som sitter nær problemet gjør en vurdering av risiko, at risikoen synliggjøres og dermed kan gi grunnlag for prioritering av tiltak.

En risikoanalyse er et kartleggingsverktøy for å kunne identifisere hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen, slik at du som
gårdbruker/arbeidsleder kan vurdere om man har tilstrekkelige forholdsregler eller om du som arbeidsleder og vi som arbeidsgivere bør gjøre mer for å forebygge. Målet er at ingen skal bli skadet eller syk. Se også temaet risikovurdering hos Arbeidstilsynet.

Ved å gjennomføre en risikoanalyse i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller prosess, kan tiltak iverksettes for å fjerne eller kontrollere risikoelementer før et arbeid starter og man får anledning til å føre økt kontroll med forhold som må ivaretas under gjennomføringen av arbeidsoppgaven/prosessen.

Eksempel på risikovurderinger på norsk:

Risikovurdering Gjødselkjøring

Risikovurdering Gjeting og tilsyn med dyr på utmarksbeite

Risikovurdering Flytting av dyr

Risikovurdering Gris

Risikovurdering Båsfjøs

Risikovurdering Sau og geit

Risikovurdering Melk løsdrift

Risikovurdering Høytrykksvasking

Risikovurdering Klipping av dyr

Risikovurdering fjørfe

Risikovurdering Levering av storfe

Risikovurdering Robot fjøs ark 3 og 4

Risikovurdering Robot fjøs, ark 1 og 2

Risikovurdering Smittefare koronavirus

Risikovurdering kontor

Risikovurdering Vedkløyving

Risikovurdering Hogst og tyning

Risikovurdering-Grasproduksjon-i-bratt-terreng

Eksempel på risikovurderinger på engelsk:

Risikovurdering Båsfjøs – Engelsk

Risikovurdering Fjørfe – Engelsk

Risikovurdering Flytting av dyr – Engelsk

Risikovurdering Gjødselkjøring – Engelsk

Risikovurdering Grasproduksjon i bratt terreng – Engelsk

Risikovurdering Gris – Engelsk

Risikovurdering Høytrykksvasking – Engelsk

Risikovurdering Klipping av dyr – Engelsk Risikovurdering

Risikovurdering Levering av storfe – Engelsk

Risikovurdering Melk løsdrift – Engelsk

Risikovurdering Ryddesag – Engelsk

Risikovurdering Sau og geit – Engelsk

Risikovurdering Stabling og transport rundballer – Engelsk

Eksempel på risikovurderinger på polsk:

Risikovurdering Båsfjøs – Polsk

Risikovurdering Flytting av dyr – Polsk

Risikovurdering Gjødselkjøring – Polsk

Risikovurdering Grasproduksjon i bratt terreng – Polsk

Risikovurdering Hogst og tyning – Polsk

Risikovurdering Høytrykksvasking – Polsk

Risikovurdering Klipping av dyr – Polsk

Risikovurdering Levering av storfe – Polsk

Risikovurdering Melk løsdrift – Polsk

Risikovurdering Sau og geit – Polsk

Eksempel på risikovurderinger på litauisk:

Risikovurdering Hogst og tyning – Litauisk

Risikovurdering Melk løsdrift – Litauisk

Risikovurdering Sau og geit – Litauisk

Risikovurdering Båsfjøs – Litauisk

Risikovurdering Flytting av dyr – Litauisk

Risikovurdering Gjødselkjøring – Litauisk

Risikovurdering Grasproduksjon i bratt terreng – Litauisk

Risikovurdering Høytrykksvasking – Litauisk

Risikovurdering Klipping av dyr – Litauisk

Risikovurdering Levering av storfe – Litauisk

 

Dokumentasjon for sikkerhetsopplæring på maskiner og redskaper

Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved kgl.res. 26. juni 1998 (Endret 25. november 1999).

Hvorfor dokumentert opplæring?

Veiledning til opplæring på maskiner og utstyr

Skjema for dokumentasjon av sikkerhetsopplæring finner du her:

Skjema for dokumentering av sikkerhetsopplæring på maskiner og utstyr

Etter opplæring skal dokumentet signeres, og et eksemplar skal sendes LtSoL.