Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Røst innlemmet i vårt område

Foto: Elfrid Tvenning

Røst kommune har avtale med Bodø kommune vedrørende landbrukskontortjenester, og nå har LtSoL fått ansvaret for landbruksvikarberedskapen.

I praksis betyr dette at hvis en bonde blir syk og har behov for landbruksvikar, kan han/hun kontakte oss.

Det er i dag 3 registrerte bruk på Røst med totalt 19 produksjonsdyr.

Røst kommune har omlag 550 innbyggere, og er mest kjent for fiskerinæringen og tørrfisk.  Her finner du mer informasjon om kommunen.