Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Selger KLP Bedriftspensjon til DNB Livsforsikring

Tidligere i sommer ble det kjent at KLP selger KLP Bedriftspensjon AS til DNB Livsforsikring AS. Om nødvendige myndigheter gir sin tilslutning til handelen, forventer vi at den gjennomføres i løpet av tredje kvartal.

Dette skriver KLP i en melding til alle sine kunder tidligere i høst der de informerer om salget. Kundeforhold med avtale om priser og forvaltning fortsetter å løpe inntil videre i KLP Bedriftspensjon AS. På sikt kan vi forvente at kundeforholdet overføres til DNB Livsforsikring. KLP ønsker å se til at  DNB  ivaretar interessene til sine kunder på best mulig måte også fremover.
fra til 

De skriver videre; Vi vet at mange av våre kunder har satt stor pris på vår etiske forvaltning. DNB Livsforsikring har i likhet med KLP fokus på etisk pensjonsforvaltning, og vil i løpet av høsten 2020 tilby en pensjonsprofil med ekstra fokus på ansvarlige og bærekraftige investeringer.

Grunnen til at KLP nå selger KLP Bedriftspensjon, er at markedet innenfor privat tjenestepensjon er i stor endring. KLP Bedriftspensjon har vært en liten aktør i dette markedet og det har vært vanskelig å skape en lønnsom drift av selskapet. KLP tror at både selskapet og dets kunder kan få en god fremtid i et større kundefellesskap, avslutter de i sin informasjon.

Alle våre ansatte som innehar mer enn 20% stilling, eller tjener mer enn 1G pr år, blir innmeldt i KLP.

Du finner mer informasjon om dette her.